Jacek Levernes

Prezes ABSL

Jacek Levernes posiada ponad 20 lat doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu polskimi, europejskimi i globalnymi organizacjami, w których odpowiadał za nadzór nad zakrojonymi na szeroką skalę operacjami, kluczowymi inwestycjami, procesami integracji pofuzyjnej i restrukturyzacji.

Odgrywa zasadniczą rolę w budowaniu i rozwoju regionalnego i globalnego sektora Outsourcing & Offshoring oraz promocji Polski jako wiodącej lokalizacji inwestycyjnej. W uznaniu za stworzenie największej liczby miejsc pracy na polskim rynku zdobył tytuł Inwestora Roku 2010. Został również uhonorowany szeregiem nagród przyznanych przez europejskie SSON (The Shared Services & Outsourcing Network) i inne organizacje.
Wojciech Popławski

Dyrektor Zarządzający, Accenture Operations, Wiceprezes ABSL

Wojciech Popławski pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Accenture, jednego z głównych międzynarodowych przedsiębiorstw branży konsultingu, wdrażania technologii i outsourcingu. Accenture jest równocześnie jedną z najszybciej rozwijających się firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu na świecie. Wojciech jest członkiem kierownictwa Accenture Operations Delivery w Europe, gdzie odpowiada za obszar innowacji i nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajmuje się także czynnym propagowaniem rozwoju talentów w środowiskach biznesowych.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu globalnymi programami transformacyjnymi dla największych przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi, wielokulturowymi zespołami w Indiach, Chinach i regionie CEE wspierając największych klientów Accenture, a także budując swoją ekspertyzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w obrębie różnych gospodarek. Brał czynny udział w implementacjach, procesach przejęć i transformacji złożonych projektów outsourcingowych i dotyczących usług wspólnych dla firm z listy Fortune 500. Regularnie występuje w roli eksperta, komentując najnowsze trendy biznesowe i gospodarcze w mediach. 
Marek Grodziński

Wiceprezes ds. Thought Leadership & Conferences

Pełni funkcję Dyrektora Europejskiej Sieci Centrów BPO Capgemini.

Jego obszary specjalizacji to: międzynarodowe finanse i księgowość, rynek SSC/BPO, zarządzanie projektami, operacje outsourcingowe, rozwój i zarządzanie usługami back office oraz funkcjami wsparcia. Jest współzałożycielem ABSL.
Janusz Dziurzyński

VP Chapters, Capabilities & Operational Excellence

Pełni funkcję dyrektora – Procter & Gamble Global Business Services. Od 2005 r. budował i rozwinął warszawskie centrum usług biznesowych do rangi strategicznego centrum w świecie P&G. Spędził 4 lata w centrali w Genewie, gdzie był odpowiedzialny za Analize Biznesową i Interaktywny Marketing w największej dywizji P&G w regionie.

Obecnie odpowiada za całościową strategię i rozwój systemu łańcucha dostaw w EMEA. Obszary ekspertyzy: Zarządzanie usługami (ITIL Manager's Certified), strategia biznesowa i rozwój organizacji sektora SSC/KPO, systemy finansowe, marketingowe i łańcucha dostaw.
ABSL Members

Pozostali członkowie ABSL tworzący treści

Blog Stowarzyszenia to także owoc współpracy pozostałych członków ABSL.

Zasadą działania ABSL jest współpraca dla dobra sektora biznesowego. Zgodnie z tym także ten blog tworzony jest poprzez współpracę. Każdy ze 180 członków ABSL ma możliwość wykorzystania go jako platformy do wymiany myśli i opinii na tematy związane z sektorem.